Friday, 27 February 2009

Jāgran ~ Bhudevi Utthānam
7 comments:

asha Pi arTi said...

every moment of Your presence here is so respectful beautiful meaningful & enlightening !

miragegirl said...

aap is darti par bhudevi ka bhoj mitne aaye hai

aap sab samay isi mein nirantar vasth hote hai

aap jaise namr bhuvedi aur manavta ke raksha ko dekh pana hamara saubhagya hai

aap bahut dayalu hai

aap ke video ko dekh kar sagar kinare subha ki kushboo, subha ka vatavar jaise hume bhi ode leta hai

aap itne sache shud guno vale hai ki jab aap sagar mein jate hai tho sagar phigla hua sona ban kar aap ka swagat karta hai

aap sache nayak hai joh bhudevi ka boj nirantar mita rahe hai aur manavta ko evolution ka rah dika rahe hai

aap ParamaTma hai

aap Param Pavan hai

aap Param Pujaneey hai

aap ko mera Pranam

miragegirl said...

caring answer to a single distress call
you are the most benevolent of all


Aap ko mera Pranam

miragegirl said...

duniya mein ghandi basti mein joh rahte hai unka hal us tarah se hona ParamaTma ke vyatirik jane se hi hai

jisne unn logon ko utaya aur unhe anna diya (?) usse to nobel puraskar diya dusth system ne aur maa bhi kaha

par darti joh sache roop se sab ko sare jeevan ke liye anna pradan karti hai, unka samma kitne log karte hai ?

darti ko maa kyun nahi kahte ?

uske upar kachra har jagah bar dete hai

system vali duniya dusth hi chalate hai

Aap sache bhudevi ke parirakshak hai

Aap bhudevi ka bhoj anek tarike se kar rahe hai

Aap sache roop se dayalu hai

Aap mahan hai

Aap Kalki hai

Aap ParamaTma hai

Aap ko mera Pranam

Anonymous said...

i bow. You Play the Purest waves of energy in motion. i bow. dhanyavad P. Narayan! Narayan!

Anonymous said...

this is absolutely breathtaking! Your silhouette is luminous! You overflow with Divine light which Pours out of every note You Play and every sound You sing and say! the ocean moves to Your rhythm, time and all bodies in the heavens stand still to watch and Praise Your glorious offering. Your Divine doings make all else in this world mundane. it is such an honor to witness Your Play on this Earth P! to gno that You are here! to bow to Your comPleTe Divinity. i bow!

PsingulariTy said...

You are Varah Avatar
the One who raised bhoodevi